Bộ Combo 3 Khóa Đầu Tư Chứng Khoán Quang Dũng DBD

899.000 

Bộ Combo 3 Khóa Đầu Tư Chứng Khoán Quang Dũng DBD chứa đựng đầy đủ tinh hoa kiến thức về đầu tư chứng khoán cho người mới bước vào lĩnh vực này. Trong đó bao gồm những khóa học mới nhất trong thị trường đầu tư chứng khoán hiện tại. Bộ khóa học cung cấp kiến thức dạy riêng cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp về xây dựng hệ thống đầu tư chứng khoán bên vững, tăng trưởng cao. Phương pháp phân tích kỹ thuật mới nhất thị trường chứng khoán.

Mua sản phẩm này
DMCA.com Protection Status