Rickchilling

Full Bộ Data Science and Machine Learning Certificate Online Mới Nhất

2.348.000

Full Bộ Data Science and Machine Learning Certificate Online Mới Nhất Full Bộ Data Science and Machine Learning Certificate Online Mới […]

Category:

Mô tả

Full Bộ Data Science and Machine Learning Certificate Online Mới Nhất

Full Bộ Data Science and Machine Learning Certificate Online Mới Nhất bao gồm 10 khóa học từ cơ bản đến chuyên sâu, cung cấp TẤT TẦN TẬT Những kiến thức về Data Science – Machine Learning.

Bạn Sẽ Học Được Những Gì Từ Bộ Bộ Data Science and Machine Learning Certificate Online

✅ Lập trình bằng các ngôn ngữ như Python và R

✅ Sử dụng thành thạo các tools, librarys, framework phục vụ cho Data Science/ Machine Learning

✅ Hiểu và vận dụng được các bước trong quy trình triển khai dự án Data Science/ Machine Learning

✅ Trích xuất thông tin, hiểu rõ hơn về dữ liệu, trình bày dữ liệu dưới dạng có ý nghĩa và đưa ra quyết định hiệu quả hơn.

✅ Thu thập dữ liệu, tiền xử lý dữ liệu, khám phá, phân tích, thống kê tạo ra các báo cáo

✅ Hiểu các kiến thức thức cần thiết về toán, xác suất thống kê dành cho Data Science/ Machine Learning

✅ Vận dụng các thư viện toán, xác suất thống kê của Python để giải quyết các vấn đề Data Science/ Machine Learning

✅ Nắm được các khái niệm CSDL quan hệ, hiểu và áp dụng kiến thức nền tảng của ngôn ngữ SQL, thực hiện truy cập SQL trong môi trường Data Science

Full Bộ Data Science and Machine Learning Certificate Online

✅ Sử dụng FugueSQL để truy vấn và trực quan dữ liệu, làm nền tảng cho việc thao tác với dữ liệu lớn (Big Data)

✅ Trang bị các kiến thức và kỹ năng làm việc với PySpark (Python package tích hợp Spark dùng để thực hiện tính toán song song với các bộ dữ liệu lớn) như PySpark RDD’s, PySpark DataFrame, PySpark SQL, PySpark Mllib, PySpark Streaming, PySpark GraphX…

✅ Nắm được các kiến thức cần thiết về Deep Learning và biết cách vận dụng các thuật toán Deep Learning trong việc giải quyết các vấn đề thực tế, cụ thể (Computer Vision, Natural Language Processing, Time Series…) thông qua việc sử dụng các bộ thư viện, công cụ mạnh mẽ, mã nguồn mở như Python, Numpy, Pandas, Matplotlib, sklearn, TensorFlow, Keras…

✅ Vận dụng và triển khai các thuật toán quan trọng thuộc nhóm Supervised Learning và Unsupervised Learning trong việc giải quyết các vấn đề thực tế như phân loại, dự đoán các xu thế, xu hướng, phân cụm dữ liệu, gợi ý đề xuất…

✅ Hiểu và áp dụng hiệu quả các thuật toán, framework và công nghệ Machine Learning khác nhau cho các vấn đề, yêu cầu khác nhau trong thực tế.

✅ …..

Nội Dung Full Bộ Data Science and Machine Learning Certificate

Các nội dung của Full Bộ Data Science and Machine Learning Certificate:

Course 1: Fundamentals of Python (Lập trình Python cơ bản)
Course 2: Data Manipulation and Visualization with Python
Course 3: Mathematics and Statistics for Data Science (Toán và Xác suất thống kê cho Khoa học dữ liệu)
Course 4: Database SQL and Data Collection for Data Science (Truy vấn và thu thập dữ liệu cho Khoa học dữ liệu)
Course 5: Data Pre-processing and Analysis (Tiền xử lý và phân tích dữ liệu)
Course 6: Machine Learning with Python (Máy học với Python)
Course 7: R programming language for Data Science (Lập trình R cho Khoa học dữ liệu)
Course 8: Deep Learning with Python (Học sâu với Python)
Course 9: Big Data in Machine Learning (Xử lý dữ liệu lớn trong Máy học)
Course 10: Capstone Project – Đồ án tốt nghiệp Data Science/ Machine Learning

Đối tượng nào phù hợp với Khóa học Full Bộ Data Science and Machine Learning Certificate

Full Bộ Data Science and Machine Learning Certificate phù hợp cho các đối tượng sau:

  • Sinh viên và học sinh: Nếu bạn đang học tập hoặc theo đuổi ngành khoa học dữ liệu và máy học, bộ chứng chỉ này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng cần thiết để bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực này.
  • Nhân viên công ty và chuyên gia trong lĩnh vực liên quan đến dữ liệu: Các chuyên gia và nhân viên làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến dữ liệu, chẳng hạn như phân tích dữ liệu, kỹ sư dữ liệu, nhà kho dữ liệu, quản lý dữ liệu và nghiên cứu thị trường, có thể sử dụng bộ chứng chỉ này để nâng cao kỹ năng và cơ hội thăng tiến trong công việc.
  • Người quan tâm đến Data Science và Machine Learning: Nếu bạn quan tâm đến lĩnh vực khoa học dữ liệu và máy học và muốn có cái nhìn tổng quan về nó, bộ chứng chỉ này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các khái niệm cơ bản và ứng dụng trong thực tế.
  • Chuyên gia kỹ thuật muốn mở rộng kiến thức: Nếu bạn là một chuyên gia kỹ thuật muốn mở rộng kiến thức và tăng cường khả năng sử dụng dữ liệu và máy học trong công việc, bộ chứng chỉ này sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu đó.
  • Người muốn chuyển nghề vào lĩnh vực Data Science và Machine Learning: Nếu bạn muốn chuyển nghề và theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và máy học, bộ chứng chỉ này sẽ giúp bạn có một bước đi mạnh mẽ và tạo lợi thế khi ứng tuyển vào các vị trí liên quan.
  • Doanh nghiệp muốn đào tạo nhân viên: Các doanh nghiệp và tổ chức có thể sử dụng Full Bộ Data Science and Machine Learning Certificate này để đào tạo nhân viên và tăng cường năng lực phân tích và xử lý dữ liệu của họ.

Nếu bạn cần thêm thông tin nào khác về Full Bộ Data Science and Machine Learning Certificate, hãy liên hệ với Rickchiling Store để được hỗ trợ kịp thời.