Full Bộ Khóa Học AzFin – Đầu Tư Cổ Phiếu Mới Nhất 2022

999.000 

Full Bộ Khóa Học AzFin – Đầu Tư Cổ Phiếu Mới Nhất 2022 gồm những khóa học và video bài giảng mới nhất điến thời điểm hiện tại. Bộ khóa học này giúp bạn Phân tích đánh giá những yếu tố vĩ mô quan trọng nhất đối với thị trường chứng khoán, Phân tích tài chính sâu về 1 doanh nghiệp. Đánh giá lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Đánh giá tăng trưởng tương lai và dự báo KQKD của doanh nghiệp, Phân tích định giá cổ phiếu theo phương pháp Chiết khấu cổ tức (DDM), phương pháp RNAV và EV/EBIDA…

Mua sản phẩm này
DMCA.com Protection Status