Khóa Học ACCA Financial Reporting (FR) – Lập báo cáo tài chính (F7)

299.000 

Khóa học Financial Reporting – Lập báo cáo tài chính gồm những bài giảng mới nhất trong tháng 8/2022. Đây là khóa học giúp chúng ta hiểu sâu hơn về Ngành Tài Chính chuẩn nhất đến thời điểm hiện tại. 

Mua sản phẩm này
DMCA.com Protection Status