Khóa Học AzFin Academy – Phân Tích Và Định Giá Cổ Phiếu Cao Cấp

399.000 

Khóa Học AzFin Academy – Phân Tích Và Định Giá Cổ Phiếu Cao Cấp?

✅ Phân tích đánh giá những yếu tố vĩ mô quan trọng nhất đối với thị trường chứng khoán.

✅ Phân tích ngành trong đầu tư chứng khoán. Tiềm năng tăng trưởng ngành.

✅ Phân tích tài chính sâu về 1 doanh nghiệp. Đánh giá lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Đánh giá tăng trưởng tương lai và dự báo KQKD của doanh nghiệp.

✅ Phân tích định giá cổ phiếu theo phương pháp Chiết khấu cổ tức (DDM), phương pháp RNAV và EV/EBIDA..

Mua sản phẩm này
DMCA.com Protection Status