Khóa học Backend RESTFul Server Hoidanit với Node.JS và Express (SQL – MongoDB)

350.000 

Khóa học Backend RESTFul Server Hoidanit sẽ giúp bạn hiểu được các nguyên lý, thành phần chủ chốt khi xây dựng một website. Nếu bạn có ý định theo đuổi lĩnh vực này, học ngay những bài giảng này nhé! 

Mua sản phẩm này
DMCA.com Protection Status