Khóa Học Business Analysis Foundation Cùng Hai Lúa Học Business Analysis

599.000 

Khóa Học Business Analysis Foundation của giảng viên Mr. Thanh Trần và Ms. Thanh Tâm bao gồm những video bài giảng mới nhất đến thời điểm hiện tại. Khóa học sẽ trang bị toàn diện về các kiến thức, kỹ năng trở thành 1 BA thực thụ ở nhiều khía cạnh, ở cả IT hay Non-IT: nền tảng tư duy BA, sử dụng công cụ, UI/UX, cách làm việc trong mô hình Scrum cho đến kiến thức và kỹ năng khác có liên quan mà 1 BA cần có…

Mua sản phẩm này
DMCA.com Protection Status