Khóa học Excel – Trực quan hoá dữ liệu với biểu đồ trong Excel

149.000 

✅ Nắm được phương pháp và cách tổ chức, cấu trúc một bảng dữ liệu đúng cách

✅ Sử dụng các công cụ, các hàm trong Excel để quản lý, xử lý dữ liệu

✅ Biết cách xây dựng các dạng báo cáo tổng hợp, báo cáo chi tiết nhiều điều kiện

✅ Biết cách vẽ biểu đồ, kỹ thuật vẽ biểu đồ động

✅ Xây dựng tư duy tổ chức dữ liệu

✅ Phát triển kỹ năng báo cáo, tăng tính thẩm mỹ trong báo cáo

Mua sản phẩm này
DMCA.com Protection Status