Rickchilling

Khóa Học F5 – ACCA Performance Management (PM) – Quản trị hiệu quả hoạt động (F5)

448.000

Khóa Học F5 – ACCA Performance Management (PM) – Quản trị hiệu quả hoạt động (F5) Khóa Học F5- ACCA Performance […]

Category:

Mô tả

Khóa Học F5 – ACCA Performance Management (PM) – Quản trị hiệu quả hoạt động (F5)

Khóa Học F5- ACCA Performance Management (PM) – Quản trị hiệu quả hoạt động là khóa học cung cấp các kiến thức nền tảng về mặt quản trị, từ đó giúp học viên có thể lựa chọn và áp dụng phù hợp các kỹ thuật ra quyết định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản trị kinh doanh trong doanh nghiệp. Từ đó có thể tối ưu hóa nguồn lực hữu hạn của doanh nghiệp, nhận thức những rủi ro gắn liền với hoạt động kinh doanh và giải quyết triệt để các rủi ro này, đi đến mục tiêu cuối cùng đó là quản lý hiệu quả hoạt động. Để hiểu thêm chi tiết cùng Rickchilling Store tiếp tục theo dõi nội dung bên dưới.

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học

✅ Giải thích, áp dụng và đánh giá các kỹ thuật kế toán chi phí

✅ Lựa chọn và áp dụng các kỹ thuật ra quyết định thích hợp để đánh giá các lựa chọn kinh doanh và thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực kinh doanh quý, đánh giá rủi ro và các vấn đề không chắc chắn trong kinh doanh và kiểm soát rủi ro đó

✅ Xác định, áp dụng những kỹ thuật lập ngân sách và phương pháp lên kế hoạch, kiểm soát

✅ Sử dụng hệ thống giá thành tiêu chuẩn để đo lường và quản lý hiệu quả hoạt động cũng như đưa ra các giải pháp khắc phục hệ thống

✅ Xác định, đánh giá các thông tin về hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như hệ thống đánh giá và đánh giá hoạt động của doanh nghiệp ở cả góc độ tài chính và phi tài chính

✅ Đánh giá các vấn đề kiểm soát hiệu quả hoạt động bộ phận doanh nghiệp và tầm quan trọng của các tác động độc lập.

khóa học f5

Tại Sao Bạn Nên Học Khóa F5- ACCA Performance Management?

Lựa chọn môn học PM/F5 Performance Management học viên sẽ được cung cấp đầy đủ các kiến thức về xây dựng, quản trị ngân sách hiệu quả cũng như đánh giá được hoạt động toàn cảnh của một doanh nghiệp hiện tại. Ngoài lý thuyết thì đây được đánh giá là môn học có tính ứng dụng cao phù hợp với các học viên làm công tác kế toán, tài chính của doanh nghiệp và các nhà quản lý cũng là một trong số các học viên khao khát sự thành công của doanh nghiệp.

Nội Dung Khóa Học F5

19 Buổi Học Kèm Theo Bộ Tài Liệu Đi Theo Khóa Học

Liên hệ với Rickchilling Store để được cập nhật thông tin nội dung Khóa học F5– ACCA Performance Management. Hãy để chúng tôi giải đáp toàn bộ thắc mắc của bạn.