Rickchilling

Khóa Học Nghiệp Vụ Macro, Treasury & Bank Analysis Online

548.000

Khóa học nghiệp vụ Macro, Treasury & Bank Analysis Online giúp người học cập nhật kiến thức nền tảng về ngành […]

Chuyên mục:

Mô tả

Khóa học nghiệp vụ Macro, Treasury & Bank Analysis Online giúp người học cập nhật kiến thức nền tảng về ngành ngân hàng, cách hoạt động cũng như ứng dụng thực tiễn. Bạn sẽ biết được các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này một cách chi tiết trong khóa học này.

Giới thiệu khóa học nghiệp vụ Macro, Treasury & Bank Analysis Online

HEDGE ACADEMY – KHAI GIẢNG KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ THỰC TẾ MACRO, TREASURY & BANK ANALYSIS

Ứng dụng kiến thức vào thực tiễn – Đó là điều mà Hedge luôn hướng tới trong mọi khóa học. Kiến thức nên được cập nhật thường xuyên và liên hệ với thực tiễn để có thể áp dụng vào quá trình làm việc. Chính vì vậy, các khóa học nghiệp vụ của Hedge ra đời với mục tiêu giúp người học trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết phục vụ cho công việc chuyên môn.

Treasury Analysis là khóa học phân tích về nguồn vốn và tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô tới thị trường tài chính. Mục đích chính của khoá học là giúp học viên có thể liên kết các vấn đề rời rạc về nghiệp vụ nguồn vốn trong ngân hàng, khai thác các vấn đề thực tiễn để phân tích hiệu quả hoạt động của ngân hàng, hiểu về các risk factors trong phân tích hoạt động nguồn vốn, tìm hiểu các thị trường trái phiếu, phái sinh của các tổ chức tài chính.

khóa học nghiệp vụ macro

Mục đích của khóa học nghiệp vụ Macro, Treasury và Bank Analysis Online

???? Giúp học viên có thể liên kết các vấn đề rời rạc về nghiệp vụ nguồn vốn trong ngân hàng

???? Khai thác các vấn đề thực tiễn để phân tích hiệu quả hoạt động của ngân hàng

???? Hiểu về các risk factors trong phân tích hoạt động nguồn vốn

???? Tìm hiểu các thị trường trái phiếu, phái sinh của các tổ chức tài chính

???? Độc lập phân tích, trình bày báo cáo phân tích vĩ mô, hiểu đúng các khái niệm và factor liên quan

Khoá học cụ thể hoá các kiến thức liên quan tới Fixed Income, Derivatives, Economics của CFA và FMP, Risk Model, Market and Integrated Risk của FRM. Khoá học được thiết kế qua các Project giúp học viên tự tìm kiếm thông tin và thực hiện phân tích chuyên sâu, tìm hiểu về các vấn đề khó như: TT41, TT13 của SBV tác động như thế nào tới kinh tế vĩ mô và ngành ngân hàng? Các vấn đề phức tạp như Securitization cũng sẽ được đem vào chương trình giảng dạy.

Nếu bạn muốn đăng ký mua khóa học, hãy liên hệ với Rickchilling Store. Đội ngũ chuyên viên sẽ tư vấn chi tiết, tận tình các thông tin liên quan.