Khóa Học Phân Tích Doanh Nghiệp Ứng Dụng Trần Ngọc Báu Mới Nhất 2023

499.000 

Khóa Học Phân Tích Doanh Nghiệp Ứng Dụng là khóa học mới nhất 2023 mà Báu thiết kế dành riêng cho những bạn có nền tảng chuyên môn trung bình trở xuống, học để phụ vụ hoạt động đầu tư hoặc kinh doanh, không phải nguyên cứu chuyên ngành cao cấp. Đây là khóa học dạy chuyên môn, những bạn học ở khóa học này đảm bảo bạn sẽ đánh bại được thị trường.

Mua sản phẩm này
DMCA.com Protection Status