KHÓA HỌC PHÂN TÍCH KINH TẾ VĨ MÔ ỨNG DỤNG TRONG ĐẦU TƯ

299.000 

Khóa Học Phân Tích Kinh Tế Vĩ Mô Ứng Dụng Trong Đầu Tư (MAI) là chương trình thuộc Cấp độ 2 (Level 2) theo chuẩn quốc tế về lập kế hoạch đầu tư để trở thành một Chuyên gia Quản lý gia sản Associate Wealth Planner (AWP). Được thiết kế để cung cấp kiến thức tổng quan về sự vận hành của nền kinh tế, trong đó xem xét một cách tổng thể cấu trúc, cách thức ra quyết định và các chỉ số quan trọng đo lường hiệu suất của nền kinh tế.

Mua sản phẩm này
DMCA.com Protection Status