Rickchilling

Khóa Học Power BI – Phân Tích & Trực Quan Hóa Dữ Liệu Với Power BI Cơ Bản Và Nâng Cao Csc.edu.vn

298.000

Khóa Học Power BI – Phân Tích & Trực Quan Hóa Dữ Liệu Với Power BI Cơ Bản Và Nâng […]

Category:

Mô tả

Khóa Học Power BI – Phân Tích & Trực Quan Hóa Dữ Liệu Với Power BI Cơ Bản Và Nâng Cao Csc.edu.vn

Khóa Học Power BI – Phân Tích & Trực Quan Hóa Dữ Liệu Với Power BI Cơ Bản Và Nâng Cao gồm những bài giảng mới nhất trong tháng 10/2022. Khóa học giúp các bạn hiểu được các khái niệm và thành phần chính trong hệ thống quản trị thông minh (Business Intelligence), nắm được các kiến thức, kỹ năng cần thiết để có thể triển khai giải pháp phân tích dữ liệu tại doanh nghiệp, đơn vị. Rèn luyện kỹ năng phân tích dữ liệu, thành thạo ứng dụng phân tích dữ liệu trên Power BI, giúp HV có thể dễ dàng mở rộng sang các ứng dụng phân tích dữ liệu khác.

khóa học power bi

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học Power BI

✅ Có khả năng kết nối và thiết kế mô hình dữ liệu

✅ Sử dụng thành thạo DAX để xử lý các báo cáo tổng hợp, phân tích dữ liệu nâng cao.

✅ Tối ưu hiệu xuất thực thi với DAX Studio.

✅ Đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực

✅ Tự tin triển khai, bảo trì hệ thống phân tích dữ liệu tại doanh nghiệp

Nội Dung Khóa Học

PHÂN TÍCH VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU VỚI POWER BI CƠ BẢN (30 giờ)

PHÂN TÍCH VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU VỚI POWER BI NÂNG CAO (30 giờ) ( Đang Cập Nhật)

Trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến Khóa Học Power BI – Phân Tích & Trực Quan Hóa Dữ Liệu Với Power BI Cơ Bản Và Nâng Cao Csc.edu.vn. Hãy viết bình luận cho RickChilling và chúng tôi sẽ rất sẵn lòng trả lời bạn! Nếu như khóa học không phù hợp với nhu cầu học tập của bạn. Bạn có thể tham khảo thêm một số khóa học khác tại đây.