Khóa Học SAPP Taxation TX/F6 ACCA – Thuế Việt Nam

345.000 

Khóa Học Taxation (TX/F6) ACCA – Thuế Việt Nam bao gồm những video bài giảng mới nhất. Là khóa học cung cấp các kiến thức chuyên sâu về thuế Việt Nam, cụ thể bao gồm các loại thuế: Thuế giá trị gia tăng (VAT), Thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT), Thuế thu nhập cá nhân (PIT), Thuế nhà thầu (FCT) và các kiến thức chung khác về quản lý thuế của Việt Nam (Tax Administration).

Mua sản phẩm này
DMCA.com Protection Status