📊 [Accaonline.edu.vn] Khóa học Zoom F2ACCA_Hoang Hoai Nam

199.000 

Khóa học Zoom F2ACCA sẽ giúp bạn hiểu rõ về cấu trúc và nguyên tắc của kế toán tài chính. Bạn sẽ học cách áp dụng các khái niệm kế toán để phân tích thông tin tài chính, lập báo cáo tài chính và đưa ra các quyết định quản lý hiệu quả trong môi trường kinh doanh.

Mua sản phẩm này
DMCA.com Protection Status