Rickchilling

Khóa Học Nguyên Lý Kế Toán Cho Người Mới Bắt Đầu – Hocexcel.online

148.000

Khóa Học Nguyên Lý Kế Toán Cho Người Mới Bắt Đầu – Hocexcel.online Khóa học nguyên lý kế toán cho […]

Category:

Mô tả

Khóa Học Nguyên Lý Kế Toán Cho Người Mới Bắt Đầu – Hocexcel.online

Khóa học nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu do Hocexcel.online thiết kế mang đến cho bạn những kiến thức cơ bản về nghề kế toán. Dựa vào những kiến thức nền tảng, bạn có thể phát triển xa hơn trong lĩnh vực này.

Giới thiệu về khóa học Nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu

Chắc chắn bạn đang đặt ra những câu hỏi như “Kế toán là gì?”, “Nghề kế toán đòi hỏi làm gì?” và “Ngôn ngữ kế toán thường sử dụng là gì?”. Quan tâm này khiến bạn đối diện với sự tò mò và mong muốn tìm hiểu về một lĩnh vực có vai trò quan trọng trong kinh tế.

Kế toán không chỉ là công việc tính toán số liệu. Đó là một ngành nghề quan trọng đóng vai trò chủ chốt trong quản lý doanh nghiệp. Bằng cách tham gia trực tiếp vào quá trình kiểm soát chi phí, quản lý doanh thu và thực hiện các nghĩa vụ thuế với nhà nước, ngành kế toán góp phần quan trọng vào sự phát triển và ổn định của các doanh nghiệp.

Học về kế toán không chỉ là việc hiểu cách ghi chép số liệu. Đó là việc nắm bắt toàn bộ quy trình sản xuất và kinh doanh trong một doanh nghiệp. Nếu bạn hiểu về kế toán, bạn đã hiểu về cách doanh nghiệp hoạt động, từ việc sản xuất đến tiêu thụ.

Đối với những ai muốn tìm hiểu về công việc kế toán và bắt đầu khám phá sâu rộng về ngành này, không cần phải có kiến thức trước. Khóa học này là cơ hội đầu tiên để bạn bắt đầu với công việc kế toán.

Mục tiêu kiến thức của khóa học Nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu

Khóa học này đặt ra những mục tiêu kiến thức để học viên:

  • Tổng Hợp Kiến Thức Cơ Bản về Kế Toán và Các Phần Hành Kế Toán: Thu thập kiến thức cơ bản về lĩnh vực kế toán nói chung và các phần hành kế toán, tạo nền tảng cho sự hiểu biết rộng và đầy đủ.
  • Tiếp Cận Ngôn Ngữ Kế Toán và Hiểu Về Công Việc của Kế Toán: Bước đầu tiếp cận với ngôn ngữ kế toán, hiểu rõ công việc của kế toán, và làm quen với các thuật ngữ và quy trình trong lĩnh vực này.
  • Nắm Bắt Bản Chất và Nguyên Tắc Của Công Việc Kế Toán: Hiểu rõ bản chất và nguyên tắc cơ bản của công việc kế toán, từ việc ghi chép dữ liệu đến quản lý tài chính và báo cáo.
  • Xác Định Phạm Vi Công Việc Trong Từng Phần Hành Kế Toán: Phân loại và xác định phạm vi công việc trong từng phần hành kế toán, giúp học viên nhận biết được sự liên kết giữa các khâu công việc.
  • Kiến Thức Nền Tảng Cho Các Khóa Học Kế Toán Tiếp Theo: Cung cấp kiến thức nền tảng cần thiết để học viên có thể tiếp cận và hiểu sâu hơn trong các khóa học kế toán tiếp theo.

Mục tiêu kiến thức này làm nền tảng cho sự phát triển học thuật và chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán. Đăng ký ngay để bắt đầu hành trình xây dựng kiến thức cơ bản và sẵn sàng cho những bước tiến về phía trước trong nghề nghiệp kế toán của bạn!

Nội dung của khóa học Nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu

Chương trình của khóa học Nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu gồm có:

Tổng quan về khóa học

Chương 1: Hạch toán kế toán

Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền

Chương 3: Kế toán Nguyên vật liệu, Công cụ dụng cụ, Thành phẩm

Chương 4: Kế toán Tài sản cố định (TSCĐ)

Chương 5: Kế toán Tiền lương và các khoản trích theo lương

Chương 6: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Chương 7: Kế toán tiêu thụ sản phẩm (bán hàng) và cung cấp dịch vụ

Chương 8: Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận

Chương 9: Tìm hiểu về báo cáo tài chính

Bài tập thực hành

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các khóa học tin học văn phòng khác hoặc muốn đăng ký khóa học nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu này hãy liên hệ với Rickchilling Store.