Rickchilling

Phân Tích Kỹ Thuật Cao Cấp Trong Đầu Tư Bằng WYCKOFF LOGIC

198.000

Khóa Học Phân Tích Kỹ Thuật Cao Cấp Trong Đầu Tư Bằng WYCKOFF LOGIC Khóa Học Phân Tích Kỹ Thuật […]

Category:

Mô tả

Khóa Học Phân Tích Kỹ Thuật Cao Cấp Trong Đầu Tư Bằng WYCKOFF LOGIC

Khóa Học Phân Tích Kỹ Thuật Cao Cấp Trong Đầu Tư Bằng WYCKOFF LOGIC bao gồm những video bài giảng mới nhất 2023. Khóa học Giúp trader có những bước tiếp cận đầu tiên với phương pháp Wyckoff 1 cách dễ hiểu nhất đồng thời hiểu rõ được bản chất, giá trị cốt lõi của phương pháp để có niềm tin với phương pháp hơn. Qua đó, sẽ bổ sung cho trader nhiều kiến thức quan trọng, giúp củng cố nền tảng của trader một cách vững chắc nhất để dễ dàng hiểu những phần nâng cao về sau.

Khóa Học Phân Tích Kỹ Thuật Cao Cấp Trong Đầu Tư Bằng WYCKOFF LOGIC Phù Hợp Với Ai?

Khóa học Phân Tích Kỹ Thuật Cao Cấp bằng Wyckoff Logic phù hợp cho:

  • Các nhà đầu tư chuyên nghiệp và cá nhân muốn nâng cao khả năng phân tích thị trường.
  • Những ai quan tâm đến việc áp dụng Wyckoff Logic – một phương pháp phân tích kỹ thuật sâu sắc.
  • Người muốn hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của thị trường tài chính và tâm lý của các nhà giao dịch.
  • Các nhà đầu tư muốn tìm hiểu cách ứng dụng Wyckoff Logic vào quá trình đầu tư của họ.
  • Những ai đang tìm kiếm một phương pháp phân tích có tính logic và khoa học để đưa ra quyết định đầu tư.

khóa học phân tích kỹ thuật trong đầu tư

Nội Dung Khóa Học Phân Tích Kỹ Thuật Cao Cấp Trong Đầu Tư Bằng WYCKOFF LOGIC

1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN PHƯƠNG PHÁP
1. Tổng Quan Khóa Học
2. Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học? Lưu ý cho học viên
3. Vì sao nên chọn Wyckoff khi phân tích? Nguồn gốc phương pháp Wyckoff?
4. 2 nguyên lý và 3 quy luật của phương pháp Wyckoff
2 BA QUY LUẬT CỦA WYCKOFF
5. Quy Luật Cung – Cầu
6. Quy Luật Nỗ Lực – Kết Quả: Định Nghĩa
7. Quy Luật Nỗ Lực – Kết Quả: Phân Tích
8. Quy Luật Nguyên Nhân – Kết Quả
9. Ví dụ minh họa về 3 quy luật
3 CẤU TRÚC, BẢN CHẤT THỊ TRƯỜNG
10. 4 Giai đoạn của chu kì giá. Giai đoạn: Tích Lũy
11. 4 Giai đoạn của chu kì giá. Giai đoạn: Tăng Giá
12. 4 Giai đoạn của chu kì giá. Giai đoạn: Phân Phối
13. 4 Giai đoạn của chu kì giá. Giai đoạn: Giảm Giá
14. Thị trường là gì? Tìm hiểu về thuyết đấu giá
15. Thời điểm hiệu quả và thời điểm kém hiệu quả
16. Giá trị là gì? Nhận thức về giá trị?
17. Ví dụ nhận thức về giá trị. Lưu ý khi phân tích
18. Các thành phần tham gia thị trường
19. Sự trái ngược giữa: Tay Mạnh và Tay Yếu
20. Thay đổi hành vi – Thay đổi đặc tính (4 giai đoạn đi ngang của xu hướng)
21. Tìm hiểu về sự thay đổi hành vi
22. Tìm hiểu về sự thay đổi đặc tính
4 SƠ ĐỒ TÍCH LŨY VÀ PHÂN PHỐI CỦA WYCKOFF
23. Sơ đồ tích lũy: Định Nghĩa
24. Sơ đồ tích lũy: Phase A
25. Sơ đồ tích lũy: Phase B
26. Sơ đồ tích lũy: Phase C, Phase D, Phase E
27. Sơ đồ phân phối: Định Nghĩa
28. Sơ đồ phân phối: Phase A
29. Sơ đồ phân phối: Phase B, Phase C
30. Sơ đồ phân phối: Phase D, Phase E
5 TỔNG KẾT KHÓA HỌC
31. Tổng kết nội dung
32. Bài tập 1
33. Bài tập 2

Bạn muốn biết thêm về các khóa học đầu tư hoặc cần tư vấn kỹ hơn về Khóa Học Phân Tích Kỹ Thuật Cao Cấp Trong Đầu Tư Bằng WYCKOFF LOGIC hãy liên hệ ngay với Rickchilling Store để được hỗ trợ chi tiết.