Khóa Học Phân Tích Ngành và Dòng Tiền Thị Trường Online

249.000 

Khóa Học Phân Tích Ngành và Dòng Tiền Thị Trường Online bao gồm những video bài giảng mưới nhất đến thời điểm hiện tại. Đến với khóa học này, giúp bạn nắm vững kiến thức cơ bản quan trọng trong phân tích tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp. Chọn được các doanh nghiệp có khả năng thu hút được dòng tiền trên thị trường.

Mua sản phẩm này
DMCA.com Protection Status