Naraka: BladePoint

200.000 

Tài khoản steam full access
Kích hoạt trên Mail và tài khoản steam của Mail đó (Mail kèm mật khẩu của mail)
Sau khi đăng nhập, thực hiện các thao tác sau theo thứ tự:
– Thay đổi e-mail liên hệ;
– Thay đổi mật khẩu trên tài khoản;
– Thay đổi câu hỏi bảo mật;
– Bật Steam Guard

[block id="khuyen-mai"]
Mua sản phẩm này
DMCA.com Protection Status